Μεσογείων 33, Αθήνα, Αττική

Τηλέφωνο: 2107784821

Fax: 2107784855

Υπεύθυνος: Ιωάννης Ταμτάμης