Διαβαθμίσεις επίδρασης καθαριστικών

Στην εγκατάσταση σύγχρονων κατασκευών που έχουν πολλές γυάλινες επιφάνειες ευρέως χρησιμοποιούνται διάφορα καθαριστικά. Υπάρχουν καθαριστικά για κατασκευές από PVC, ξύλινες και αλουμινίου. Τα καθαριστικά παράγονται με διαφορετικά επίπεδα επίδρασης.

Ιστορικά στην αγορά αναδείχτηκε ως ισχυρότερο καθαριστικό εκείνο που έχει διαβάθμιση Ν5 και είναι καθαριστικό και γυαλιστικό ταυτόχρονα. Με αυτό το καθαριστικό μπορούμε ακόμα να καλύψουμε και τα γδαρσίματα σε μια επιφάνεια.

Το Ν10 είναι καθαριστικό που προορίζεται για καθάρισμα δύσκολων λεκέδων χωρίς παράλληλα να επηρεάζει την επιφάνεια. Το Ν20 το χρησιμοποιούν στο τελικό καθάρισμα γυάλισμα τζαμιών παραθύρου, για παράδειγμα πριν από την παράδοση μιας νεόκτιστης οικίας.

Το καθαριστικό για το αλουμίνιο, συνήθως είναι το Ν60 και προορίζεται για απολίπανση και την προετοιμασία του προφίλ αλουμινίου για συγκόλληση.